Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lâm Bô (8 bài)
- Lưu Quân (1 bài)
- Gia Luật Long Tự (1 bài)
- Huệ Sùng thiền sư (1 bài)
- Dương Ức (2 bài)
Tạo ngày 09/09/2023 18:05 bởi tôn tiền tử
Tô Lân 蘇麟 (969-1052) là thi nhân đời Bắc Tống, làm Tuần kiểm một huyện ở Hàng Châu, có câu thơ nổi tiếng tự tiến cử với Phạm Trọng Yêm.