Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Quân (1 bài)
- Gia Luật Long Tự (1 bài)
- Mục Tu (2 bài)
- Tô Lân (1 bài)
- Trùng Hiển thiền sư (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/09/2018 15:26 bởi tôn tiền tử
Dương Ức 楊憶 (974-1020), nhà thơ Bắc Tống, một thành viên chủ yếu của Tây Côn Thể, tự Đại Niên 大年, người Phố Thành (nay thuộc Phúc Kiến). Ông thông minh sớm, tiến sĩ cập đệ năm Thuần Hoá thứ 3 đời Thái Tông, đổi từ quang lộc tự thừa sang tòng quan thị lang bộ công, hàn lâm học sĩ, kiêm tu soạn sử quán. Khi ở quán, các ông cùng với 17 người nhóm đồng liêu như Lưu Quân, Tiền Duy Diễn xướng hoạ, biên tập thành Tây Côn thù xướng tập. Tập này gây thành sóng gió một thời nên hình thành Tây Côn thể. Tác phẩm có Vũ Di tân tập.