Dưới đây là các bài dịch của Tiểu hài nhi. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Bản dịch của Tiểu hài nhi

Năm trước ngày này sau lớp song
Mặt ai đào thắm lẫn nhau hồng
Khuôn trăng chẳng biết giờ đâu nhỉ
Còn mỗi hoa đào giỡn gió đông

Ảnh đại diện

Mãn giang hồng (Nhạc Phi): Bản dịch của Tiểu hài nhi

Giận tóc dựng ngược
Ngoài lan can
Mưa tuôn ào ạt
Dõi đôi mắt
Hướng trời gầm thét
Nhớ nhung mãnh liệt
Ba mươi tuổi công danh cát bụi
Tám ngàn dặm đường có trăng mây
Chẳng mong nhàn, dẫu bạc tóc đương trai
Không rên xiết

Nhục Tĩnh Khang
Chưa rửa hết
Hận làm tôi
Còn chưa diệt
Cưỡi chiến xa
Đạp phá cung Hạ Lan vỡ nát
Quyết chí xả giặc Hồ ăn thịt
Cười uống máu Hung Nô giải khát
Rồi mai này thu lại núi sông xưa
Chầu Thiên khuyết

Ảnh đại diện

Trường tương tư - Vũ (Mặc Kỳ Vịnh): Bản dịch của Tiểu hài nhi

Tiếng mưa ngâu
Suốt canh thâu
Lá chuối ngoài song ánh đèn dầu
Tưởng tình mãi dài lâu

Mộng về đâu
Hận càng sâu
Có phải người buồn cảnh cũng sầu
Thức trắng một đêm thâu

Ảnh đại diện

Mộc lan hoa lệnh - Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu (Nạp Lan Tính Đức): Bản dịch của Tiểu hài nhi

Nếu mãi tình ta tựa thuở nào
Quạt hoa phải luỵ gió thu sao?
Bỗng đâu người ấy thay lòng dạ
Lại nói tim ai dễ đổi trao

Ly Sơn lời cạn nửa đêm thâu
Mưa đổ chuông ngưng có trách đâu
Bởi dẫu bạc lòng như họ Sở
Hôm nào còn hứa mãi bên nhau

Ảnh đại diện

Vịnh liễu (Hạ Tri Chương): Bản dịch của Tiểu hài nhi

Cây cao như ngọc giả trang thành
Rủ xuống vạn nhành tơ biếc xanh
Lá mảnh do ai tài cắt thế?
Tháng hai, xuân gió tỉa thêm thanh

Ảnh đại diện

Thục tướng (Đỗ Phủ): Bản dịch của Tiểu hài nhi

Miếu thờ tướng Thục ở nơi nao
Bách rợp Cẩm Quan khuất lối vào
Cỏ biếc leo thềm xuân tỏa sắc
Oanh vàng cách lá tiếng trong veo
Đến thăm ba chuyến bàn thiên hạ
Phò tá hai triều tỏ trí cao
Đánh giặc chưa thành người đã mất
Lệ rơi đẫm áo chuyện anh hào

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]