23/07/2024 16:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộc lan hoa lệnh - Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu
木蘭花令-擬古決絕詞柬友

Tác giả: Nạp Lan Tính Đức - 納蘭性德

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 03/02/2015 11:32

 

Nguyên tác

人生若只如初見,
何事秋風悲畫扇。
等閒變卻故人心,
卻道故人心易變。

驪山語罷清宵半,
夜雨霖鈴終不怨。
何如薄倖錦衣郎,
比翼連枝當日願。

Phiên âm

Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến,
Hà sự thu phong bi hoạ phiến?
Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm,
Khước đạo cố nhân tâm dị biến.

Ly Sơn ngữ bãi thanh tiêu bán,
Dạ vũ lâm linh chung bất oán.
Hà như bạc hãnh cẩm y lang,
Tỷ dực liên chi đương nhật nguyện.

Bản dịch của Tiểu hài nhi

Nếu mãi tình ta tựa thuở nào
Quạt hoa phải luỵ gió thu sao?
Bỗng đâu người ấy thay lòng dạ
Lại nói tim ai dễ đổi trao

Ly Sơn lời cạn nửa đêm thâu
Mưa đổ chuông ngưng có trách đâu
Bởi dẫu bạc lòng như họ Sở
Hôm nào còn hứa mãi bên nhau
Đây là một bài “nghĩ cổ”, dựa theo ý thơ cổ, tỏ nỗi lòng oán thán của khuê phụ sau khi chia tay nam tử lâu ngày không thấy gặp lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nạp Lan Tính Đức » Mộc lan hoa lệnh - Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu