07/07/2020 23:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái tang tử - Tái thượng vịnh tuyết hoa
采桑子-塞上詠雪花

Tác giả: Nạp Lan Tính Đức - 納蘭性德

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2007 21:44

 

Nguyên tác

非關癖愛輕模樣,
冷處偏佳。
別有根芽。
不是人間富貴花。

謝娘別後誰能惜?
飄泊天涯。
寒月悲笳。
萬里西風瀚海沙。

Phiên âm

Phi quan tích ái khinh mô dạng,
Lãnh xứ thiên giai.
Biệt hữu căn nha.
Bất thị nhân gian phú quý hoa.

Tạ nương biệt hậu thuỳ năng tích?
Phiêu bạc thiên nha (nhai).
Hàn nguyệt bi già.
Vạn lý tây phong Hãn hải sa.

Dịch nghĩa

Không phải là (ta) hẹp hòi chỉ yêu thích riêng dáng vẻ nhẹ nhàng,
(Nàng) đẹp nhất ở nơi lạnh lẽo,
Có mầm rễ riêng biệt.
Không phải là bông hoa chốn phú quý nhân gian.

Từ khi nàng Tạ cách xa, còn ai quý tiếc?
Phiêu bạt nơi chân trời, ánh trăng lạnh,
Tiếng kèn hồ buồn thảm
Nghìn dặm gió tây và cát miền Hãn hải.

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Dịu dàng đâu phải riêng mình mến,
Giá rét càng tươi.
Cội rễ riêng nơi.
Chẳng phải hoa sang quý giữa đời.

Từ xa nàng Tạ ai lưu luyến?
Phiêu bạt chân trời.
Kèn thảm trăng khơi.
Vạn dặm tây phong biển cát vời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nạp Lan Tính Đức » Thái tang tử - Tái thượng vịnh tuyết hoa