Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
7 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (21 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/10/2008 18:51 bởi hongha83
Vương Cung 王恭, không rõ năm sinh năm mất, tự An Trung 安中, hiệu Giai Sơn tiều giả 皆山樵者, người Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Năm Vĩnh Lạc thứ 4 đời Minh Thành Tổ, được tiến cử vào viện hàn lâm, tham gia biên soạn bộ Vĩnh Lạc đại điển. Sau cáo quan về quê, ở ẩn không ra làm quan nữa. Tác phẩm có Bạch vân tiều trường hà tập 白雲樵長河集.

Vương Cung là một trong Mân Trung thập tài tử, từng có thơ gửi Trương Hồng Kiều nhưng không được đáp lại. Về chuyện liên quan tới Trương Hồng Kiều, xin xem thêm phần tiểu sử của tác giả Trương Hồng Kiều.