Trái ngược trái ngược lắm thay
Nhà đông cưới vợ nhà tây đau lòng
Giấu nhà đông khóc trong lòng dạ
Bên nhà đông xe ngựa như mây
Nói cười châu báu nhà đầy
Ngoài đường lan xạ gió bay nức mùi
Mây lên trời hoa rơi xuống gốc
Mất lòng chàng kéo được về sao
Bỏ thiếp thiếp biết về đâu
Ra đi nuốt lệ tính sau bước đường
Soi gương thấy võ vàng nhan sắc
Lòng thiếp còn đã khác dung nhan
Nhà đông dâu mới thanh tân
Cũng như thiếp trước nghênh hôn mới về

tửu tận tình do tại