Ngắm trăng thu
Tại nhà thường ngắm nhìn trăng
Chân trời mấy độ chị Hằng dưới thu
Cùng trăng, quê cũ xa mù
Ngẩng đầu xin hỏi trăng thu ân cần
Xưa nay tròn khuyết bao lần
Trăng kia như biết nói năng trả lời
Hỏi tôi trai trẻ bạc đầu
Thấy chăng heo hút gió thu sông Phần
Nhạn hồng trở lại phân vân
Nghiệp Thành lầu múa mấy tầng rêu xanh
Buồn vui tỏ với trăng thanh
Đài sương từng chiếu rọi thành cung ly
Trăng xưa, nay đã khác gì
Mà người xưa đã lai quy cửu tuyền
Thân vàng trong mộ nằm yên
Có chăng ánh sáng nhập xuyên lăng phần?

tửu tận tình do tại