Mẹ bảo: - Kìa ông trăng
Đêm rằm tròn lừng lựng
Bố bảo: - Ấy chị Hằng
Tính tình ưa làm nũng

Bé nhíu mày lúng túng
Ngẫm nghĩ và băn khoăn
- Trăng là gì hở mẹ?
Nó là con hay thằng?