20/07/2024 00:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng thu nguyệt
望秋月

Tác giả: Vương Cung - 王恭

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2014 16:36

 

Nguyên tác

望秋月,
在家見月如等閒。
幾度天涯望秋月,
明月雖同非故山。
舉頭問明月,
古往今來幾圓缺?
明月如有言,
問我少年今白髮。
君不見,
汾水秋風鴻雁來,
鄴中歌舞盡蒼苔。
憂歡只問今時月,
曾照離宮與露台。
今月應將古月同,
古人今在九泉中。
誰言金粟西陵下,
不見流光到梓宮。

Phiên âm

Vọng thu nguyệt,
Tại gia kiến nguyệt như đẳng nhàn.
Kỷ độ thiên nhai vọng thu nguyệt,
Minh nguyệt tuy đồng phi cố sơn.
Cử đầu vấn minh nguyệt,
Cổ vãng kim lai kỷ viên khuyết?
Minh nguyệt như hữu ngôn,
Vấn ngã thiếu niên kim bạch phát.
Quân bất kiến,
Phần thuỷ thu phong hồng nhạn lai[1],
Nghiệp trung[2] ca vũ tận thương đài.
Ưu hoan chỉ vấn kim thì nguyệt,
Tằng chiếu ly cung dữ lộ đài.
Kim nguyệt ưng tương cổ nguyệt đồng,
Cổ nhân kim tại cửu tuyền trung.
Thuỳ ngôn kim túc Tây Lăng[3] hạ,
Bất kiến lưu quang đáo tử cung.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngắm trăng thu
Tại nhà thường ngắm nhìn trăng
Chân trời mấy độ chị Hằng dưới thu
Cùng trăng, quê cũ xa mù
Ngẩng đầu xin hỏi trăng thu ân cần
Xưa nay tròn khuyết bao lần
Trăng kia như biết nói năng trả lời
Hỏi tôi trai trẻ bạc đầu
Thấy chăng heo hút gió thu sông Phần
Nhạn hồng trở lại phân vân
Nghiệp Thành lầu múa mấy tầng rêu xanh
Buồn vui tỏ với trăng thanh
Đài sương từng chiếu rọi thành cung ly
Trăng xưa, nay đã khác gì
Mà người xưa đã lai quy cửu tuyền
Thân vàng trong mộ nằm yên
Có chăng ánh sáng nhập xuyên lăng phần?
[1] Nhắc cảnh thu buồn trên sông Phần, nhạn hồng tránh lạnh từ miền quan ải bay về nam, như trong bài "Thu phong từ" của Hán Vũ Đế: "Thu phong khởi hề bạch vân phi, Thảo mộc hoàng lạc hề nhạn nam quy" 秋風起兮白雲飛,草木黃落兮雁南歸.
[2] Tức Nghiệp Thành, căn cứ địa của Tào Tháo đời Tam Quốc, thuộc Hàm Đan, huyện Lâm Chương, tỉnh Hà Bắc.
[3] Lăng mộ của Tào Tháo, tại phía tây huyện Lâm Chương, tỉnh Hà Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Cung » Vọng thu nguyệt