春雁

春風一夜到衡陽,
楚水燕山萬里長。
莫怪春來便歸去,
江南雖好是他鄉。

 

Xuân nhạn

Xuân phong nhất dạ đáo Hành Dương,
Sở thuỷ Yên sơn vạn lý trường.
Mạc quái xuân lai tiện quy khứ,
Giang Nam tuy hảo thị tha hương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Hành Dương một tối gió xuân lay,
Nước Sở non Yên vạn dặm dài.
Chớ lạ xuân về bay mất bóng,
Giang Nam dù đẹp vẫn quê người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió xuân một tối đến Hành Dương
Nước Sở, non Yên vạn dặm trường
Chớ lạ xuân về rồi biến mất
Giang Nam dầu đẹp cũng tha hương

24.50
Trả lời