投詩

重簾空見月昏黃,
絡緯啼來也斷腸。
幾度繫書君不答,
雁飛應不到衡陽。

 

Đầu thi

Trùng liêm không kiến nguyệt hôn hoàng,
Lạc vĩ đề lai dã đoạn trường.
Kỷ độ hệ thư quân bất đáp,
Nhạn phi ưng bất đáo Hành Dương.Vương Cung từng gửi bài thơ này cho Trương Hồng Kiều, mong được lọt vào mắt xanh của nàng, nhưng không được Hồng Kiều đoài hoài.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nhìn qua rèm cửa thấy đèn sáng
Nghe tiếng dế sầu cứ vấn vương
Thư gửi mấy lần ai chẳng đáp
Nhạn bay không đến được Hành Dương.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Đôi tầng rèm rủ, bóng dương tà
Đứt nối kêu thương luống xót xa
Mấy bức thơ đưa tin vẫn vắng
Hành Dương có lẽ nhạn chưa qua

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhìn qua rèm cửa bóng tà dương
Tiếng dế kêu hoài thật xót thương
Mấy lượt gởi thơ người chẳng đáp
E chừng nhạn chẳng tới Hành Dương

15.00
Trả lời