寄紅橋詩

桂殿焚香酒半醒,
露花如水點銀屏。
含情欲訴心中事,
羞見牽牛織女星。

 

Ký Hồng Kiều thi

Quế điện phần hương tửu bán tinh,
Lộ hoa như thuỷ điểm ngân bình.
Hàm tình dục tố tâm trung sự,
Tu kiến Khiên Ngưu, Chức Nữ tinh.


Đây là bài thơ đầu tiên Lâm Hồng gửi cho Hồng Kiều, làm trong đêm ngồi ở chỗ trọ của bạn là Vương Xứng, nhìn qua song cửa thấy bóng Hồng Kiều ở sân nhà bên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Điện quế đốt hương vừa tỉnh rượu,
Hoa sương như nước điểm bình phong.
Những mong thổ lộ bao tâm sự,
Thẹn hướng Khiên Ngưu, Chức Nữ trông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Đốt hương đền quế rượu tàng tàng
Bình bạc long lanh hoa đượm sương
Ngậm mối tình chung lòng muốn giải
Thẹn cùng Chức Nữ với Ngưu Lang

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Điện quế chong hương cuộc rượu tàn
Bình ngân điểm điểm giọt hoa sương
Mối tình chôn kín khôn bày tỏ
Trông thấy hai sao nghĩ thẹn thùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời