20/04/2021 18:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Hồng Kiều thi
寄紅橋詩

Tác giả: Lâm Hồng - 林鴻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2008 19:21

 

Nguyên tác

桂殿焚香酒半醒,
露花如水點銀屏。
含情欲訴心中事,
羞見牽牛織女星。

Phiên âm

Quế điện phần hương tửu bán tinh,
Lộ hoa như thuỷ điểm ngân bình.
Hàm tình dục tố tâm trung sự,
Tu kiến Khiên Ngưu, Chức Nữ tinh.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Điện quế đốt hương vừa tỉnh rượu,
Hoa sương như nước điểm bình phong.
Những mong thổ lộ bao tâm sự,
Thẹn hướng Khiên Ngưu, Chức Nữ trông.
Đây là bài thơ đầu tiên Lâm Hồng gửi cho Hồng Kiều, làm trong đêm ngồi ở chỗ trọ của bạn là Vương Xứng, nhìn qua song cửa thấy bóng Hồng Kiều ở sân nhà bên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Hồng » Ký Hồng Kiều thi