臨終詩其一

床頭絡緯泣秋風,
一點殘燈照藥籠。
夢吉夢兇都不定,
朝朝望斷北來鴻。

 

Lâm chung thi kỳ 1

Sàng đầu lạc vĩ khấp thu phong,
Nhất điểm tàn đăng chiếu dược lung.
Mộng cát mộng hung đô bất định,
Triều triều vọng đoạn bắc lai hồng.Bảy bài thơ này Lâm Hồng thấy trong phong thư của Trương Hồng Kiều để lại lúc mất.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Thu sang nghe dế khóc đầu giường
Là thuốc đèn tàn leo lét chong
Mộng dữ mộng lành đều chẳng định
Ngày ngày chỉ ngắm bóng chim hồng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầu giường tiếng dế khóc thu vàng
Thuốc bệnh liu hiu ngọn nến tàn
Mộng dữ mộng lành đều chẳng định
Ngày ngày trông ngắm cánh hồng sang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời