遇合之初

芙蓉作帳錦重重,
比翼和鳴玉露中。
人道瑤池春似海,
月明飛下一雙鴻。

 

Ngộ hợp chi sơ

Phù dung tác trướng cẩm trùng trùng,
Tỷ dực hoà minh ngọc lộ trung.
Nhân đạo Dao Trì xuân tự hải,
Nguyệt minh phi hạ nhất song hồng.


Đây là bài thơ Trương Hồng Kiều làm khi cùng Lâm Hồng buổi đầu gặp gỡ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Phù dung làm trướng gấm trùng trùng,
Chắp cánh hoạ lời dưới móc trong.
Người bảo Dao Trì, xuân như biển,
Đêm trăng bay xuống một đôi hồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Màn che thêu gấm đoá phù dung
Liền cánh kêu theo tiếng giọt rồng
Xuân chốn Dao Trì nhường bể rộng
Dưới giăng liệng xuống một đôi hồng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trùng trùng trướng gấm đoá phù dung
Chắp cánh hoạ lời tiếng móc trong
Người bảo Dao Trì xuân tựa biển
Dưới trăng bay xuống một đôi hồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời