遇合之初

雲娥酷似董嬌嬈,
每到春來恨未消。
誰知蓬山天樣遠,
畫欗咫尺是紅橋。

 

Ngộ hợp chi sơ

Vân Nga khốc tự Đổng Kiều Nhiêu,
Mỗi đáo xuân lai hận vị tiêu.
Thuỳ tri Bồng sơn thiên dạng viễn,
Hoạ lan chỉ xích thị hồng kiều.


Đây là bài thơ Lâm Hồng làm khi cùng Trương Hồng Kiều buổi đầu gặp gỡ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Thường Nga đẹp tựa Đổng Kiều Nhiêu,
Mỗi thuở xuân về hận chửa tiêu.
Ai biết non Bồng muôn cách trở,
Lan can bên cạnh một Hồng Kiều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Ả Đổng nàng Vân vẻ khác đâu
Xuân sang mà giận hãy còn sâu
Non Bồng ai bảo như giời thẳm
Vừa khỏi câu lan đã tới cầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hằng Nga đẹp tựa Đặng Kiều Nhiêu
Mỗi độ xuân về hận chửa tiêu
Trời thẳm non Bồng ai biết đó
Lan can gang tấc có Hồng Kiều

Chưa có đánh giá nào
Trả lời