答林鴻詩

梨花寂寂斗嬋娟,
銀漢斜臨繡戶前。
自愛焚香消永夜,
從來無事訴青天。

 

Đáp Lâm Hồng thi

Lê hoa tịch tịch đấu thiền quyên,
Ngân Hán tà lâm tú hộ tiền.
Tự ái phần hương tiêu vĩnh dạ,
Tòng lai vô sự tố thanh thiên.


Đây là bài thơ đầu tiên Trương Hồng Kiều gửi cho Lâm Hồng, cũng là trả lời bài thơ đầu tiên của Lâm Hồng gửi cho nàng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Hoa lê tịch mịch dưới đêm trăng,
Sông Hán nghiêng nghiêng trước cửa phòng.
Yêu mến mùi hương thâu sáng đốt,
Từ nay đâu nỗi tỏ trời xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Lặng lẽ hoa lê sánh vẻ tươi
Sông Ngân vằng vặc xế hiên mai
Đốt hương tiêu khiển đêm dài ấy
Có việc chi đâu phải khấn giời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lặng lẽ hoa lê sánh vẻ hồng
Dòng Ngân nghiêng chiếu rạng hiên xuân
Mùi hương yêu dấu thâu đêm đốt
Đâu hướng trời cao để khấn thầm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời