30/06/2022 08:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp Lâm Hồng thi
答林鴻詩

Tác giả: Trương Hồng Kiều - 張紅橋

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2008 19:28

 

Nguyên tác

梨花寂寂斗嬋娟,
銀漢斜臨繡戶前。
自愛焚香消永夜,
從來無事訴青天。

Phiên âm

Lê hoa tịch tịch đấu thiền quyên,
Ngân Hán tà lâm tú hộ tiền.
Tự ái phần hương tiêu vĩnh dạ,
Tòng lai vô sự tố thanh thiên.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Hoa lê tịch mịch dưới đêm trăng,
Sông Hán nghiêng nghiêng trước cửa phòng.
Yêu mến mùi hương thâu sáng đốt,
Từ nay đâu nỗi tỏ trời xanh.
Đây là bài thơ đầu tiên Trương Hồng Kiều gửi cho Lâm Hồng, cũng là trả lời bài thơ đầu tiên của Lâm Hồng gửi cho nàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hồng Kiều » Đáp Lâm Hồng thi