14/04/2021 10:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngộ hợp chi sơ
遇合之初

Tác giả: Lâm Hồng - 林鴻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2008 19:35

 

Nguyên tác

雲娥酷似董嬌嬈,
每到春來恨未消。
誰知蓬山天樣遠,
畫欗咫尺是紅橋。

Phiên âm

Vân Nga khốc tự Đổng Kiều Nhiêu[1],
Mỗi đáo xuân lai hận vị tiêu.
Thuỳ tri Bồng sơn thiên dạng viễn,
Hoạ lan chỉ xích thị hồng kiều.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Thường Nga đẹp tựa Đổng Kiều Nhiêu,
Mỗi thuở xuân về hận chửa tiêu.
Ai biết non Bồng muôn cách trở,
Lan can bên cạnh một Hồng Kiều.
Đây là bài thơ Lâm Hồng làm khi cùng Trương Hồng Kiều buổi đầu gặp gỡ.

[1] Tên một khúc trong Nhạc phủ thi tập than về việc đời người ngắn ngủi, tuổi xuân không quay trở lại, có lẽ lấy tên một ca nữ đời Hán, hậu thế thường dùng để chỉ mỹ nhân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Hồng » Ngộ hợp chi sơ