夜至所居其三

玉堦凉露滴芭蕉,
獨倚屏山望斗杓。
為惜碧瀾明月色,
鳳頭鞋子步紅橋。

 

Dạ chí sở cư kỳ 3

Ngọc giai lương lộ trích ba tiêu,
Độc ỷ bình sơn vọng Đẩu tiêu.
Vi tích bích lan minh nguyệt sắc,
Phượng đầu hài tử bộ Hồng Kiều.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Thềm ngọc sương gieo chuối mấy tầu
Tựa nhìn sao Đẩu chếch về đâu
Yêu màu giăng bạc in làn biếc
Hài phượng khoan khoan dạo mặt cầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thềm vàng sương ngọc gieo tàu chuối,
Riêng tự bình phong ngắm Đẩu tiêu.
Làn biếc trăng soi yêu biết mấy,
Chân đeo hài phượng đến Hồng Kiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời