30/11/2021 16:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đầu thi
投詩

Tác giả: Vương Cung - 王恭

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2008 18:57

 

Nguyên tác

重簾空見月昏黃,
絡緯啼來也斷腸。
幾度繫書君不答,
雁飛應不到衡陽。

Phiên âm

Trùng liêm không kiến nguyệt hôn hoàng,
Lạc vĩ[1] đề lai dã đoạn trường.
Kỷ độ hệ thư quân bất đáp,
Nhạn phi ưng bất đáo Hành Dương[2].

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nhìn qua rèm cửa thấy đèn sáng
Nghe tiếng dế sầu cứ vấn vương
Thư gửi mấy lần ai chẳng đáp
Nhạn bay không đến được Hành Dương.

Vương Cung từng gửi bài thơ này cho Trương Hồng Kiều, mong được lọt vào mắt xanh của nàng, nhưng không được Hồng Kiều đoài hoài.
[1] Một loài côn trùng như châu chấu nhưng to hơn, màu đen, có nhiều cánh, thường vào cuối đêm hè cọ cánh vào nhau phát ra âm thanh gấp gáp như tiếng se tơ, tục còn gọi là "lạc ty nương" hay "sa kê". Thơ Lý Bạch: "Lạc vĩ thu đề kim tỉnh lan".
[2] Hành Dương là ngọn cao nhất trong Ngũ Nhạc, ở phía nam Hành Sơn, tương truyền nhạn bay đến đây phải bay về, không vượt qua được. Câu cuối ý muốn hỏi thư gửi có tới người hay không mà không thấy hồi đáp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Cung » Đầu thi