Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Vu sơn (20)

Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 16:56

望巫山

溪疊雲深轉谷遲,
暝投孤店草蟲悲。
愁連遠水波濤夜,
夢斷空山雨雹時。
邊海故園荒後賣,
入關玄發夜來衰。
東歸未必勝羈旅,
況是東歸未有期。

 

Vọng Vu sơn

Khê điệp vân thâm chuyển cốc trì,
Minh đầu cô điếm thảo trùng bi.
Sầu liên viễn thuỷ ba đào dạ,
Mộng đoạn không sơn vũ bạc thì.
Biên hải cố viên hoang hậu mại,
Nhập quan huyền phát dạ lai suy.
Đông quy vị tất thăng ky lữ,
Huống thị đông quy vị hữu kỳ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Suối chi chít mây qua lũng chậm
Đêm tối mù quán trọ trùng kêu
Sầu lên những ngọn sóng treo
Núi hoang mưa đá gieo neo mộng tàn
Vườn xưa bán hoang liêu cuối biển
Vào ải khi tóc mượt nay suy
Về đông nào hết sầu bi
Mà về đông, chửa đến khi được về

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Suối chi chít mây trôi trên lũng
Trọ quán đêm ảo não trùng kêu
Đêm buồn sóng nước xa reo
Mộng tan núi vắng mưa nhiều đá rơi
Vườn cũ bán tả tơi bờ biển
Quan ải vào tóc biến đổi màu
Về đông ở trọ thoát đâu
Huống hồ chưa định ngày nào về đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời