Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 17:02

剪雨裁煙一節秋,
落梅楊柳曲中愁。
尊前暫借殷勤看,
明日曾聞向隴頭。

 

Địch

Tiễn vũ tài yên nhất tiết thu,
Lạc mai, Dương liễu khúc trung sầu.
Tôn tiền tạm tá ân cần khán,
Minh nhật tằng văn hướng Lũng Đầu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Một tiết thu, cắt mưa xén khói
Khúc "Lạc mai", "Dương liễu" bao sầu
Mượn chén rượu ân cần nhìn ngắm
Mai muốn nghe xin tới Lũng Đầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của lenamphong626

Xuyên mưa, cắt khói tiếng sáo thu,
"Lạc mai" "Dương liễu" xiết bao sầu,
Ân cần nhìn ngắm nhờ ly rượu
Mai muốn nghe ư, tới Lũng Đầu.

lnp
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một ngày thu mưa day khói cắt
Sáo chơi Dương liễu Lạc mai sầu
Bên ly nghe ngó cho lâu
Muốn coi mai mốt Lũng Đầu lên nha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tiết thu mưa cắt khói sương mài
Buồn vọng Liễu dương với Lạc mai.
Mượn chén rượu cay trân trọng nhấp
Lũng Đầu nghe sáo mỗi ban mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời