01/04/2023 08:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Địch

Tác giả: Trương Kiều - 張喬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 17:02

 

Nguyên tác

剪雨裁煙一節秋,
落梅楊柳曲中愁。
尊前暫借殷勤看,
明日曾聞向隴頭。

Phiên âm

Tiễn vũ tài yên nhất tiết thu,
Lạc mai, Dương liễu khúc trung sầu.
Tôn tiền tạm tá ân cần khán,
Minh nhật tằng văn hướng Lũng Đầu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Một tiết thu, cắt mưa xén khói
Khúc "Lạc mai", "Dương liễu" bao sầu
Mượn chén rượu ân cần nhìn ngắm
Mai muốn nghe xin tới Lũng Đầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Kiều » Địch