Dưới đây là các bài dịch của lenamphong626. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch (Lý Bạch): Bản dịch của lenamphong626

Biếm quan đày đến đất Trường Sa
Tây phía trường An chẳng thấy nhà
Hoàng Hạc đỉnh lầu nghe sáo thổi
Tưởng nghe Giang Hạ “Lạc mai hoa”


Khi Lý Bạch ngồi uống rượu cùng quan Sử lang trung trên lầu Hoàng Hạc mà nghe tiếng địch đã nghĩ đến Giang Hoài là nơi có gió tháng năm làm rụng hoa mai.
Ảnh đại diện

Dạ vũ (Bạch Cư Dị): Bản dịch của lenamphong626

Dế kêu đến sáng ngừng
Đèn tàn lại vụt sáng
Cách song biết đêm mưa
Lộp bộp trên tàu chuối

Ảnh đại diện

Chu trung dạ vũ (Bạch Cư Dị): Bản dịch của lenamphong626

Mây vần u ám trên sông
Gió đùa lạnh lẽo giữa dòng buồn ghê
Mưa đêm từng giọt não nề
Sóng đêm phiêu lãng vỗ về thuyền con
Trọng thuyền nằm bệnh mỏi mòn
Một người mất chức thảng đường Giang Châu.

Ảnh đại diện

Chu trung dạ vũ (Bạch Cư Dị): Bản dịch của lenamphong626

Mây vần vũ trên sông
Gió hiu hắt giữa dòng
Mưa đêm mui thuyền nhỏ
Sóng đêm vỗ mạn thuyền
Trong thuyền khách nằm bệnh
Giáng chức về Giang Châu.

Ảnh đại diện

Sơn hạ túc (Bạch Cư Dị): Bản dịch của lenamphong626

Một mình đến chân núi
Lặng lẽ trăng bên mình
Tiếng chày đâu bên suối
Vân Mẫu vọng đêm thanh.

Ảnh đại diện

Khiển hoài (Đỗ Mục): Bản dịch của lenamphong626

Sông hồ vô định rượu bên lưng
Tay ôm gái Sở múa lưng ong
Dương Châu giấc mộng mười năm tỉnh
Còn tiếng lầu xanh khách phụ lòng.

Ảnh đại diện

Khúc giang kỳ 2 (Đỗ Phủ): Bản dịch của lenamphong626

Tan chầu cầm áo đã quen nề
Bữa bữa bên sông say mới về
Nợ rượu bạn bầu đâu chẳng thế
Bảy mươi thật sự mấy ai kìa
Trên hoa bươm bướm lâu lâu hiện
Mặt nước chuồn chuồn đến đến đi
Cho hay quang cảnh thường thay đổi
Vui tý cùng xuân chớ nghỉ suy

Ảnh đại diện

Khúc giang kỳ 1 (Đỗ Phủ): Bản dịch của lenamphong626

Một cánh hoa rơi xuân kém tươi
Gió bay tan tác khách não người
Tơi tả nhìn xem hoa sắp hết
Cảm thương lắm nỗi rượu mềm môi
Gian nhỏ bên sông nhà chim Trả
Giữ mồ vườn ngự tượng Kỳ Lân
Sự vật suy cùng vui mới đúng
Sá chi danh hão bận vào thân

Ảnh đại diện

Nga My sơn nguyệt (Lý Bạch): Bản dịch của lenamphong626

Một nữa vành thu sáng Nga Mi
Một nũa Bình khương nước cuốn đi
Đêm ở Thanh Khê về Tam Giáp
Du Châu nhớ bạn chẳng trôi về.

Ảnh đại diện

Việt trung tặng biệt (Trương Kiều): Bản dịch của lenamphong626

Đông Việt gặp nhau mấy độ say
Kính Hồ loang loáng bóng trăng lay
Qua bến Tây Lăng là cách biệt
Gió thu, bờ liễu tiếng ve đầy

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối