Dưới đây là các bài dịch của lenamphong626. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Đại lân tẩu ngôn hoài (Bạch Cư Dị): Bản dịch của lenamphong626

Người đời tâm ý không như nhất,
Nỗi lòng lúc trẻ, lúc già khác nhau
Trẽ mong sao được ống lâu
Già thì ôm hận mái đầu bạc phơ

Ảnh đại diện

Ức mai (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của lenamphong626

Băo năm lăn lóc bên trời thẳm,
Xuân về thêm nổi ngậm ngùi thêm,
Hàn mai khắc mối hận này
Năm năm vẫn nở cho dày hận ta.

Ảnh đại diện

Đề Hoài Nam tự (Trình Hạo): Bản dịch của lenamphong626

Kẽ nam người bắc dừng chân
Gió qua sông Sở phất phơ rau tần
Thu buồn há luỵ thiền nhân
Lòng ta, đỉnh núi cùng lâng lâng sầu.

Ảnh đại diện

Đề cúc hoa (Hoàng Sào): Bản dịch của lenamphong626

Táp táp đầy vườn ngọn gió tây,
Nhuỵ tàn, hương lạnh bướm không bay,
Chúa xuân năm tới như ta được,
Truyền khắp hoa đào nở cả đây.

Ảnh đại diện

A Kiều oán (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của lenamphong626

Mãi trông cờ thuý nẻo xa
Nhà vàng mở cửa, đình hoa quét chờ
Cung nhân truyền lại ngẫn ngơ
Chốn Bình Dương ngự, bây giờ đã quen

Ảnh đại diện

Ức Giang Nam (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của lenamphong626

Xuân tàn
Từ giã lạc thành
Liẽu như tay vẩy mấy nhành gió đưa
Tùng lan sương lệ ướt khăn
Một mình ngồi nhớ đăm đăm một mình

Ảnh đại diện

Ức giang liễu (Bạch Cư Dị): Bản dịch của lenamphong626

Giang Nam bờ liễu ngày xưa
Kể từ ly biệt đến giờ hai xuân
Nhớ sao bờ liễu rũ xanh
Biết là ai có bẽ cành nào không?

Ảnh đại diện

Ẩm tửu khán mẫu đơn (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của lenamphong626

Trước hoa uống rượu hôm nay
Ham vui mây chén đã say mất rồi
Còn lo hoa nếu cất lời
Sẽ chê chẳng nở vì ngươi lão già...

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]