Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
12 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (231 bài thơ)
- Đỗ Mục (116 bài thơ)
- Ôn Đình Quân (54 bài thơ)
- Vi Trang (52 bài thơ)
- Cao Biền (26 bài thơ)
Tạo ngày 14/12/2007 16:58 bởi Vanachi
Trương Kiều 張喬, năm sinh và mất không rõ, đỗ tiến sĩ năm Hàm Tông đời Đường Thiệu Tông, người Trì Châu.