Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
12 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (12 bài)
- Trương Việt Linh (3 bài)
- Nguyễn Hà (1 bài)
- Lê Nguyễn Lưu (1 bài)
- Bùi Hạnh Cẩn (1 bài)
Tạo ngày 15/12/2007 16:58 bởi Vanachi
Trương Kiều 張喬, năm sinh và mất không rõ, đỗ tiến sĩ năm Hàm Tông đời Đường Thiệu Tông, người Trì Châu.

 

Tuyển tập chung