Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
12 bài thơ
Tạo ngày 15/12/2007 16:58 bởi Vanachi
Trương Kiều 張喬, năm sinh và mất không rõ, đỗ tiến sĩ năm Hàm Tông đời Đường Thiệu Tông, người Trì Châu.