15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 17:04

贈友人

自說安貧歸未得,
竹邊門掩小池冰。
典琴賒酒吟過寺,
送客思鄉上灞陵。
待月夜留煙島客,
憶雲閑訪翠微僧。
幾時獻了相如賦,
共向嵩山采茯苓。

 

Tặng hữu nhân

Tự thuyết an bần quy vị đắc,
Trúc biên môn yểm tiểu trì băng.
Điển cầm xa tửu ngâm qua tự,
Tống khách tư hương thượng Bá Lăng.
Đãi nguyệt dạ lưu yên đảo khách,
Ức vân nhàn phỏng thuý vi tăng.
Kỷ thời hiến liễu Tương Như phú,
Cộng hướng Tung Sơn thái phục linh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vui cảnh nghèo nhưng về chưa được
Hàng trúc xanh che phủ ao băng
Thích ngâm thơ cầm đàn mua rượu
Lên Bá Lăng đưa khách xa quê
Chờ trăng lên giữ người sông nước
Ức mây bay nhớ núi tiễn sư
Phú Tương Như mấy lần tặng hết
Tới Tung Sơn cùng hái linh chi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vui cảnh nghèo mà chưa về được
Ao đóng băng, giậu trúc cửa cài
Ngâm thơ rượu nợ mua hoài
Nhớ nhà tiễn khách về ngoài Bá Lăng
Đêm lưu khách chờ trăng đảo khói
Nhàn nhã thăm thầy núi biếc xanh
Tương Như phú viết đôi lần
Cùng về hái phục linh vùng núi Tung.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tự nhủ nghèo vui, ẩn chẳng về
Ao băng cửa khép cạnh rào tre.
Cầm đàn rượu chịu ngâm sang tự
Tiễn khách Ba Lăng tưởng nhớ quê.
Giữ khách chờ trăng đêm đảo khói
Ẩn tăng nhàn viếng núi xanh rì.
Phú Tương Như kiếm tiền đôi lượt
Cùng đến Tung sơn hái phục chi.

15.00
Trả lời