Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/04/2009 20:13 bởi hongha83
Lý Tuân 李詢 thi nhân Nam Đường, không rõ năm sinh năm mất, thơ một bài. Riêng về từ, có một số bài được chép trong "Hoa gian tập".

Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 1)/ NXB Giáo Dục 2002.