Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
2 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Phùng Duyên Kỷ (42 bài thơ)
- Âu Dương Quýnh (4 bài thơ)
- Hoa Nhị phu nhân (1 bài thơ)
- Trương Bí (7 bài thơ)
- Lý Cảnh (I) (5 bài thơ)
Tạo ngày 30/06/2005 07:48 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 28/05/2006 16:43 bởi Vanachi
Lương Ý Nương 梁意娘 sống vào khoảng đời Hậu Chu (Ngũ Đại).