25.00
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
2 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Phùng Duyên Kỷ (42 bài)
- Âu Dương Quýnh (4 bài)
- Hoa Nhị phu nhân (3 bài)
- Trương Bí (7 bài)
- Lý Cảnh (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (2 bài)
- Đinh Vũ Ngọc (1 bài)
- Phạm Quang Ái (1 bài)
- Vũ Ngọc Khánh (1 bài)
Tạo ngày 30/06/2005 07:48 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 28/05/2006 16:43 bởi Vanachi
Lương Ý Nương 梁意娘 sống vào khoảng đời Hậu Chu (Ngũ Đại).