Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
5 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Yến Lan (1 bài)
Tạo ngày 08/07/2005 12:07 bởi Vanachi
Lý Cảnh tức Nam Đường Trung Chủ (916-961). Ông ham đọc sách làm thơ, sở trường cưỡi ngựa bán cung. Tuy là một vị vua song không nhiệt tâm về chính trị. Sách Thập quốc Xuân Thu nói: “Ông trước có dựng một căn nhà nhỏ ở trước thác Lư Sơn, định chung thân ẩn cư ở đấy, về sau ông bắt buộc phải thừa kế làm vua không thể lẩn tránh”. Từ của ông hiện chỉ còn 5 bài. Ông có một vị trí rất cao trong văn học sử.