Nắng rọi thêu hoa trải khắp thềm,
Cửa son then ngọc khóa im lìm.
Xa người thao thức lạnh thâu đêm,
Lò hương heo hắt nguội mùi thơm.
Trăng lặn tiếng chày đâm,
Chẳng hay tin tức chỉ hay tình.
Bên song người ngọc chợt rùng mình,
Bạc đầu gặp lại khách trường chinh.


(Phỏng dịch)
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.