浣溪沙其一(山花子)

菡萏香銷翠葉殘,
西風愁起綠波間。
還與韶光共憔悴,
不堪看。
細雨夢回雞塞遠,
小樓吹徹玉笙寒。
多少淚珠何限恨,
倚欗杆。

 

Hoán khê sa kỳ 1 (Sơn hoa tử)

Hạm đạm hương tiêu thuý diệp tàn,
Tây phong sầu khởi lục ba gian.
Hoàn dữ thiều quang cộng tiều tuỵ,
Bất kham khán.
Tế vũ mộng hồi kê tái viễn,
Tiểu lâu xuy triệt ngọc sinh hàn.
Đa thiểu lệ châu hà hạn hận,
Ỷ lan can.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hạm đạm hương phai lá biếc tàn,
Gió tây sầu gợn sóng lăn tăn.
Cùng với thiều quang cùng tiều tuỵ,
Chẳng kham nhìn.
Mưa phún mộng về kê tái thẳm,
Lầu con vẳng tiếng ngọc sinh hàn.
Dài vắn lệ châu bao xiết hận,
Tựa lan can.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Yến Lan

Hương nhạt sen phai lá lục tàn,
Gió thu sầu gợn sóng hồ lan.
Cùng bóng thiều quang chung ảm đạm,
Ngắm khôn đang.
Mưa nhỏ, mộng hồn về ải khuất,
Lầu con, sênh lạnh tiếng tiêu ngừng.
Bấy nhiêu nước mắt, bao nhiêu hận,
Dựa lan can.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời