05/07/2022 03:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng viễn hành
望遠行

Tác giả: Lý Cảnh - 李璟

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 12:34

 

Nguyên tác

玉砌花光錦繡明,
朱扉長日鎮長扃。
夜寒不去寢難成,
爐香煙冷自亭亭。
殘月秣陵砧,
不傳消息但傳情。
黃金窗下忽然驚:
征人歸日二毛生!

Phiên âm

Ngọc thế hoa quang cẩm tú minh,
Châu phi trường nhật trấn trường quynh.
Dạ hàn bất khứ tẩm nan thành,
Lô hương yên lãnh tự đình đình.
Tàn nguyệt mạt lăng châm,
Bất truyền tiêu tức đán truyền tình.
Hoàng kim song hạ hốt nhiên kinh:
Chinh nhân quy nhật nhị mao sinh!

Bản dịch của Song Tuyết

Nắng rọi thêu hoa trải khắp thềm,
Cửa son then ngọc khóa im lìm.
Xa người thao thức lạnh thâu đêm,
Lò hương heo hắt nguội mùi thơm.
Trăng lặn tiếng chày đâm,
Chẳng hay tin tức chỉ hay tình.
Bên song người ngọc chợt rùng mình,
Bạc đầu gặp lại khách trường chinh.
(Phỏng dịch)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Cảnh » Vọng viễn hành