15.00
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
3 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Phùng Duyên Kỷ (42 bài)
- Lương Ý Nương (2 bài)
- Âu Dương Quýnh (4 bài)
- Trương Bí (7 bài)
- Lý Cảnh (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Như Sâm (2 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 21/04/2007 17:24 bởi Vanachi
Hoa Nhị phu nhân 花蕊夫人 họ Từ 徐, người Thanh Thành, Tứ Xuyên, từ nhỏ đã biết làm văn, sau được làm phi của Hậu Thục chúa là Mạnh Sưởng 孟昶. Khi Hậu Thục mất vào tay nhà Tống, nàng không quên Hậu Thục, treo tượng Mạnh Sưởng và làm lễ tế rất ân cần, khảng khái.