Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Phùng Duyên Kỷ (42 bài thơ)
- Lương Ý Nương (2 bài thơ)
- Âu Dương Quýnh (4 bài thơ)
- Trương Bí (7 bài thơ)
- Lý Cảnh (I) (5 bài thơ)
Tạo ngày 21/04/2007 17:24 bởi Vanachi
Hoa Nhị phu nhân 花蕊夫人 họ Từ 徐, người Thanh Thành 青城, từ nhỏ đã biết làm văn, sau được làm phi của Hậu Thục chúa là Mạnh Sưởng 孟昶.