Bên hồ ca kỹ đua chen,
Tay mang sênh ngọc, chờ đem vào chầu.
Dưới hoa, đàn nhạc cùng tâu,
Hoan ca này khúc Lương Châu rộn ràng.


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
tửu tận tình do tại