Áo lụa mỏng, lạnh thấu da
Lầu cao trống vắng, ngày đà dài thêm
Một mình vô sự bên thềm
Văn thơ sách vở đọc tìm thảnh thơi


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
tửu tận tình do tại