Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
10 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (274 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (10 bài)
- Trương Việt Linh (6 bài)
- Trần Trọng Kim (3 bài)
- Cao Tự Thanh (2 bài)
- Lê Nguyễn Lưu (2 bài)
Tạo ngày 02/07/2005 00:35 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 10/03/2007 20:03 bởi Vanachi
Lý Đoan 李端 tự Chính Kỷ 正己, người đất Triệu, đỗ tiến sĩ năm Đại Lịch thứ 5.