Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
10 bài thơ
Tạo ngày 02/07/2005 00:35 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 10/03/2007 20:03 bởi Vanachi
Lý Đoan 李端 tự Chính Kỷ 正己, người đất Triệu, đỗ tiến sĩ năm Đại Lịch thứ 5.