Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2008 23:43

宿淮浦憶司空文明

愁心一倍長離憂,
夜思千重戀舊遊。
秦地故人成遠夢,
楚天涼雨在孤舟。
諸溪近海潮皆應,
獨樹邊淮葉盡流。
別恨轉深何處寫,
前程唯有一登樓。

 

Túc Hoài Phố ức tư không Văn Minh

Sầu tâm nhất bội trường ly ưu,
Dạ tứ thiên trùng luyến cựu du.
Tần địa cố nhân thành viễn mộng,
Sở thiên lương vũ tại cô chu.
Chư khê cận hải triều giai ứng,
Độc thụ biên Hoài diệp tận lưu.
Biệt hận chuyển thâm hà xứ tả,
Tiền trình duy hữu nhất “Đăng lâu”.

 

Dịch nghĩa

Lòng buồn đã nhiều lại lo xa nhau mãi
Đêm nhớ bạn cũ cách nghìn trùng
Cố nhân ở đất Tần đã thành giấc mộng xa
Trời Sở mưa lạnh, mình ở trong chiếc thuyền đơn
Nước các khe chảy ra bể đều lẫn vào nước thuỷ triều
Cây trơ trọi quanh sông Hoài, lá rụng trôi hết
Nỗi ly biệt càng nhiều, biết làm sao tả được
Con đường trước mặt duy chỉ có một cách làm bài phú “Đăng lâu”


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Chia ly thêm gợi mãi lòng đau
Đêm vắng nghìn trùng chạnh nhớ nhau
Bến Sở thuyền đơn mưa gió lạnh
Đất Tần mộng cách cố nhân đâu
Suối tuôn bờ biển triều dâng đón
Lá rụng sông Hoài nước cuốn mau
Dằng dặc lòng buồn khôn nỗi tả
Tiền trình duy chỉ có “Đăng lâu”


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Lòng buồn lo nỗi xa dài lâu,
Đêm nhớ nghìn trùng chơi với nhau.
Bạn cũ đất Tần thành mộng ảo,
Ngày mưa trời Sở đáp thuyền châu!
Suối ra sát biển triều lên đón,
Cây đứng bờ Hoài lá cuộn ào!
Hận biệt càng sâu đâu chốn tả?
Trước nay chỉ một bài “Đăng lâu”!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buồn đã nhiều lại xa nhau mãi
Nhớ cuộc chơi xa tới ngàn trùng
Đất Tần bạn cũ mộng trung
Thuyền đơn trời Sở lạnh lùng một thân
Ứng thuỷ triều suối gần vùng biển
Cây sông Hoài lá chuyển trôi đi
Làm sao tả nỗi biệt ly
“Đăng lâu” trước mắt cứ y mà làm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Xa cách buồn lo chiếm ngập lòng
Chuyến đi chơi cũ nhớ muôn trùng.
Đất Tần người cũ cơn mơ mộng
Trời Sở thuyền đơn mưa lạnh lùng.
Gần biển thuỷ triều dâng mạch suối
Bờ Hoài cây rụng lá xuôi dòng.
Cảnh ly biệt hận làm sao tả
Chỉ phú «Đăng lâu» gởi nỗi lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời