Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch

Đăng bởi Phụng Hà vào 26/10/2008 04:31

谿行遇雨與柳中慵

日落眾山昏,
蕭蕭暮雨繁。  
那堪兩處宿,
共聽一聲猿。

 

Khê hành ngộ vũ dữ Liễu Trung Dung

Nhật lạc chúng sơn hôn,  
Tiêu tiêu mộ vũ phồn.
Na kham lưỡng xứ túc,
Cộng thính nhất thanh viên.

 

Dịch nghĩa

Tắt nắng,tất cả núi non mờ mịt
Trời u ám, mưa đêm tầm tả
Không nỡ trọ hai nơi
Cùng nghe một tiếng vượn

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Non mờ, tắt nắng chiều,
Mưa dồn đêm hắt hiu.
Trọ hai nơi không nỡ,
Chung nhà nghe vượn kêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hoàng hôn núi thẩm màu,
Mưa tối hạt rơi mau..
Hai xứ nào yên giâc,
Cùng nghe một tiếng hầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chiều tắt nắng, núi non mờ mịt,
Đêm âm u rả rít mưa rơi.
Nở nào lại trọ hai nơi
Cùng nghe một tiếng vượn mời bên nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Núi mờ sụp nắng chiều,
Tầm tã đêm mưa nhiều,
Đâu chịu hai nơi trọ,
Chung nghe tiếng vượn kêu !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mặt trời lặn, núi tối sầm,
Mưa chiều mờ mịt, ầm ầm tuôn rơi.
Sao đành ở trọ đôi nơi,
Cùng nghe tiếng vượn bên trời kêu than...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Mặt trời lặn, núi tối mò
Rầu rầu chiều tối, mịt mù mưa sa
Sao đành đôi chốn ngủ xa
Chi bằng tiếng vượn một nhà cùng nghe


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng đã tắt nuí non u tối
Mưa rào rào khắp lối ven trời
Nở nào ở trọ đôi nơi
Cùng nghe vượn hú mỗi người mỗi phương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nắng chiều nhạt sắc non xa
Trời mây mịt mịt mưa sa dầm dầm
Hai nơi ngủ trọ khôn cầm
Cùng nghe tiếng vượn đỡ lòng quạnh hiu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Vầng dương lặn, núi mịt mùng
Trời chiều hiu hắt, lạnh lùng mưa rơi
Sao đành xa cách đôi nơi
Cùng nghe tiếng vượn chơi vơi gọi bầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời