Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2014 17:01

聽夜雨寄盧綸

暮雨蕭條過風城,
霏霏颯颯重還輕。
聞君此夜東林宿,
聽得荷池幾度聲。

 

Thính dạ vũ ký Lư Luân

Mộ vũ tiêu điều quá phong thành,
Phi phi táp táp trọng hoàn khinh.
Văn quân thử dạ đông lâm túc,
Thính đắc hà trì kỷ độ thanh.

 

Dịch nghĩa

Mưa đêm tê tái lướt qua kinh thành,
Lúc mạnh ào ào, khi nhẹ lất phất.
Nghe nói tối nay ông trọ ở khu rừng phía đông,
Vậy ông nghe tiếng mưa rơi trên lá sen được mấy lần?


Lư Luân là thi nhân thời Trung Đường, bạn thơ thân thiết của Lý Đoan.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua kinh thành mưa đêm tê tái
Lúc ào ào khi lại êm êm
Rừng đông ông trọ qua đêm
Ông nghe bao độ lá sen mưa lùa?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kinh thành tê tái đêm mưa
Khi ào ạt trút khi thưa thớt dầm
Biết người ngủ trọ rừng đông
Tiếng mưa thánh thót mấy lần lá sen

Chưa có đánh giá nào
Trả lời