Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2008 18:41

送劉侍郎

幾人同入謝宣城,
未及酬恩隔死生。
惟有夜猿知客恨,
嶧陽溪路第三聲。

 

Tống Lưu thị lang

Kỷ nhân đồng nhập Tạ Tuyên thành,
Vị cập thù ân cách tử sinh.
Duy hữu dạ viên tri khách hận,
Dịch Dương khê lộ đệ tam thanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Mấy ai cùng giống Tạ Tuyên thành
Chưa kịp đền ơn đã "tử sinh"
Chỉ có vượn đêm hay hận khách
Dịch Dương ba tiếng hú đường quanh


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Thành Tuyên mấy kẻ cùng vào thôi,
Chưa kịp đền ơn đã mất rồi !
Chỉ có vượn đêm thương hận khách,
Dịch Dương hẻm vực hú ba hồi...!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mấy ai giống Tuyên Thành họ Tạ
Chưa đền ơn đã hoạ tử sinh
Vượn đêm như hiểu khách tình
Dịch Dương đường suối hú inh ba hồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Phận Tạ Tuyên Thành có kẻ chung
Tử sinh nào kịp báo quân vường.
Vượn đêm biết hận lòng lưu khách
đã hú ba hồi suối Dịch Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bao người cùng đến thành Tuyên
Tử sinh muôn một chưa đền mảy may
Vượn đêm hiểu nỗi lòng này
Dịch Dương đường hẻm hú ngay mấy hồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời