Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
14 bài trả lời: 14 bản dịch
Từ khoá: trăng (225)

Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 08:16, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/06/2019 23:01

拜新月

開簾見新月,
即便下階拜。
細語人不聞,
北風吹裙帶。

 

Bái tân nguyệt

Khai liêm kiến tân nguyệt,
Tức tiện há giai bái.
Tế ngữ nhân bất văn,
Bắc phong xuy quần đái.

 

Dịch nghĩa

Mở rèm thấy trăng vừa mới nhú
Liền bước xuống thềm vái trăng
Lầm rầm khấn không ai nghe thấy
Gió bấc thổi dải quần bay lên

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Mở rèm thấy tấm trăng non,
Thềm trên bước xuống vái luôn trăng này.
Khẽ lời khấn chẳng ai hay,
Thoảng cơn gió bấc thổi bay dải quần.


Nguồn: Báo Ngày nay, số 117, 3-7-1938
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Ánh trăng vừa lọt trước rèm
Thấy trăng liền xuống dưới thềm chắp tay
Lầm rầm khấn chẳng ai hay
Một luồng gió bấc thổi bay dải quần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Cuốn rèm, trăng non rọi vào đây,
Vội bước xuống thềm vái lạy ngay.
Miệng lầm thầm khấn nghe chẳng rõ,
Một cơn gió bấc, dải quần bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Rèm mở, trăng non thấy,
Xuống thềm tay vái lạy.
Lời nguyền chẳng kẻ hay,
Bấc thổi quần phe phẩy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Rèm mở thấy trăng đầu,
Xuống thềm liền nguyện cầu.
Lời thầm người chẳng rõ,
Quần phất bầc thì thào !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Mở rèm trông thấy trăng lên,
Vội vàng xụp xuống dưới hiên khấn bày.
Nói gì lẩm bẩm ai hay,
Bắc phong đâu đã thổi bay giải quần.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trăng non, mở cửa trông,
Bước xuống thềm cúng bái.
Ai biết khấn thầm chi!
Giải xiêm bay phấp phới.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Mở cửa thấy trăng non
Liền vái vài ba vái
Lời khấn chả ai thấy
Gió bấc bay dải quần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Vén rèm thấy mảnh trăng non,
Xuống thềm lễ lạy, đang còn chắp tay.
Lâm râm, khấn chẳng ai hay,
Một cơn gió Bắc thổi bay dải quần...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vén rèm thấy mảnh trăng non
Vội vàng bước xuống lom khom lạy quỳ
Khấn thầm người chẳng hiểu chi
Dải quần gió bắc thổi thì bay bay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối