宿洞庭

白水連天暮,
洪波帶日流。
風高雲夢夕,
月滿洞庭秋。
沙上漁人火,
煙中賈客舟。
西園與南浦,
萬里共悠悠。

 

Túc Động Đình

Bạch thuỷ liên thiên mộ,
Hồng ba đới nhật lưu.
Phong cao Vân Mộng tịch,
Nguyệt mãn Động Đình thu.
Sa thượng ngư nhân hoả,
Yên trung cổ khách chu.
Tây Viên dữ Nam Phố,
Vạn lý cộng du du.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Nước bạc liền trời tối
Ráng hồng theo sóng trôi
Động Đình trăng ngập đất
Vân Mộng gió ngang trời
Trên cát đèn chài sáng
Trong sương thuyền khách bơi
Tây Viên với Nam Phố
Muôn dặm thảy xa vời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Chiều hôm nước bạc liền trời
Sắc hồng pha sóng nhẹ trôi theo ngày
Gió đêm Vân Mộng cao bay
Động Đình thu đã nhuộm đầy màu trăng
Ghe chài bên bãi lên đèn
Khách thương hồ giữa sương giăng quanh thuyền  
Kìa Nam Phố với Tây Viên
Chơi vơi muôn dặm trong miền khói sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nối chân trời mặt hồ nước trắng
Dưới tà dương ngàn sóng đỏ xô
Mây cao Vân Mộng gió đưa
Trăng thu chiếu khắp Động hồ lung linh
Lửa dân chài bãi sông lấp loé
Thuyền bán đồ sương đổ mịt mù
Tây viên Nam phố xa mờ
Đều nơi vạn dặm trông chờ tin nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời