27/05/2022 06:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Vu sơn
望巫山

Tác giả: Trương Kiều - 張喬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 16:56

 

Nguyên tác

溪疊雲深轉谷遲,
暝投孤店草蟲悲。
愁連遠水波濤夜,
夢斷空山雨雹時。
邊海故園荒後賣,
入關玄發夜來衰。
東歸未必勝羈旅,
況是東歸未有期。

Phiên âm

Khê điệp vân thâm chuyển cốc trì,
Minh đầu cô điếm thảo trùng bi.
Sầu liên viễn thuỷ ba đào dạ,
Mộng đoạn không sơn vũ bạc thì.
Biên hải cố viên hoang hậu mại,
Nhập quan huyền phát dạ lai suy.
Đông quy vị tất thăng ky lữ,
Huống thị đông quy vị hữu kỳ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Suối chi chít mây qua lũng chậm
Đêm tối mù quán trọ trùng kêu
Sầu lên những ngọn sóng treo
Núi hoang mưa đá gieo neo mộng tàn
Vườn xưa bán hoang liêu cuối biển
Vào ải khi tóc mượt nay suy
Về đông nào hết sầu bi
Mà về đông, chửa đến khi được về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Kiều » Vọng Vu sơn