13/12/2019 23:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà Hoàng cựu tốt
河湟舊卒

Tác giả: Trương Kiều - 張喬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 17:10

 

Nguyên tác

少年隨將討河湟,
頭白時清返故鄉。
十萬漢軍零落盡,
獨吹邊曲向殘陽。

Phiên âm

Thiếu niên tuỳ tướng thảo Hà Hoàng,
Đầu bạch thời thanh phản cố hương.
Thập vạn Hán quân linh lạc tận,
Độc xuy biên khúc hướng tàn dương.

Dịch nghĩa

Theo tướng quân đi đánh giặc ở Hà Hoàng từ lúc còn thiếu niên,
Đến khi đầu bạc mới dẹp yên, được trở về quê cũ.
Cả chục vạn binh lính người Hán nay tản mát hết cả,
Một mình lấy sáo hướng về mặt trời lặn thổi các ca khúc nơi biên ải.

Bản dịch (của Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org)

Theo tướng đánh Hoàng Hà lúc trẻ
Trở về quê, thời hết bạc đầu
Mười vạn lính Hán xưa tan tác
Hướng trời chiều thổi khúc biên châu
Sông Hoàng bắt nguồn từ Thanh Hải, chảy hướng đông vào địa phận Cam Túc thì nhập vào sông Hoàng Hà để thoát ra biển. Lưu vực chỗ hai sông gặp nhau gọi là Hà Hoàng, nơi quân nhà Đường chiến đấu gian khổ gần 100 năm với giặc Thổ Phồn để bảo tồn giang sơn. Điển hình là người lính trong thơ, đi từ lúc thiếu niên, đến già tóc bạc mới được về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Kiều » Hà Hoàng cựu tốt