15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
Từ khoá: tòng quân (65) chiến tranh (304) nhạc phủ (243)

Đăng bởi Vanachi vào 26/01/2009 23:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 17:26

後出塞其四

獻凱日繼踵,
兩蕃靜無虞。
漁陽豪俠地,
擊鼓吹笙竽。
雲帆轉遼海,
粳稻來東吳。
越羅與楚練,
照耀輿臺軀。
主將位益崇,
气驕凌上都。
邊人不敢議,
議者死路衢。

 

Hậu xuất tái kỳ 4

Hiến khải nhật kế chủng,
Lưỡng phồn tĩnh vô ngu.
Ngư Dương hào hiệp địa,
Kích cổ xuy sinh vu.
Vân phàm chuyển liêu hải,
Canh đạo lai Đông Ngô.
Việt la dữ Sở luyện,
Chiếu diệu dư đài khu.
Chủ tướng vị ích sùng,
Khí kiêu lăng thượng đô.
Biên nhân bất cảm nghị,
Nghị giả tử lộ cù.

 

Dịch nghĩa

Công thắng trận ngày kế tiếp nối gót nhau dâng lên,
Cả hai vùng đều không có lo ngại gì.
Ngư Dương, nơi đất hào hiệp,
Vẫn đánh trống và thổi tù và.
Buồm cao tới mây di chuyên nơi biển xa,
Lúa thơm từ phía đông đất Ngô đưa đến.
Lụa nước Việt với the nước Sở,
Chiếu sáng rực trên thân kẻ phục dịch.
Địa vị của chủ tướng ngày một lên cao,
Lòng kiêu ngạo vượt quá hơn nơi kinh đô.
Người nơi biên giới không giám bàn tới,
Vì nói động tới là xác nằm bên đường ngay.


(Năm 755)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Tin thắng báo dồn dập,
Hai phiên vẫn im ru.
Ngư Dương đất hào hiệp,
Trống giục, sáo vi vu.
Buồm mây qua biển Bột,
Lúa tẻ tự Đông Ngô.
Lụa là miền Sở Việt,
Chói trên mình quân, nô.
Tướng càng lên địa vị,
Kiêu ngạo lấn quyền vua.
Ai nào dám bàn tán,
Bàn tán, chết không mồ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngày ngày tin thắng báo,
Hiệp khách tụ Ngư Dương.
Phiên ổn hết lo lắng,
Trống kèn còn mãi vương.
Buồm mây Liêu Hải lướt,
Ngô tải đầy thuyền lương.
Lụa Việt cùng tơ Sở,
Kẻ hầu mặc chán chường.
Chủ ngồi càng vững chắc,
Oai dậy đất quân vương,
Ở đó, ai nào dám,
Nói ra, xác bỏ đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngày ngày vui hiến tù binh,
Hai Phiên đã dẹp, yên bình khỏi lo.
Ngư Dương hào hiệp nhiều trò,
Trống vang, kèn sáo, líu lo suốt ngày.
Buồm mây, Liêu Hải đó đây,
Đông Ngô, lúa gạo chở đầy thuyền kia.
Lụa the Việt, Sở, về chia,
Tớ thầy quần áo sớm khuya mịn màng.
Tướng thêm địa vị cao sang,
Càng thêm ngạo mạn tiếng vang kinh kỳ.
Ở biên chẳng dám bàn chi,
Kẻ nào bàn tán tức thì chết ngay!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tin thắng kế tiếp nhau,
Hai vùng nay hết lo.
Ngư Dương nơi chiến địa,
Trống đánh lẫn tù và.
Buồm mây nổi bể lớn,
Lúa thơm từ vùng Ngô.
Lụa Việt với the Sở,
Sáng rực chứa trong kho.
Chủ tướng càng hoang phí,
Khác gì chốn đế đô.
Biên cương ai dám nói,
Nói là chết trong tù.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thắng trận tiếp liên nối gót lên,
Cả hai vùng chẳng có lo thêm.
Ngư Dương nơi đất bao hào hiệp,
Đánh trống thổi kèn đã có phen.
Mây tới buồm cao xa chuyển biển,
Đất Ngô đông đến lúa thơm miền.
Miền Nam Việt Sở nhiều the lụa,
Chiếu sáng thân người phục dịch bên.
Ngày một cao lên quyền chủ tướng,
Ngạo kiêu vượt quá nơi vương quyền.
Người nơi biên giới không bàn tới,
Nói động tới liền xác kế bên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Công thắng trận dâng lên liên tiếp
Cả hai vùng không biết ngại lo
Ngư Dương hào hiệp đất to
Vẫn đánh trống mạnh tù và thổi vang
Buồm tới mây biển xa di chuyển
Lúa thơm từ đông tuyến đất Ngô
Việt là lụa, Sở gấm the
Chiếu lên sáng rực quân, nô đồng đều
Chủ tướng vị lên cao ngày một
Tại kinh đô quá mức ngạo kiêu
Nơi biên không dám bàn nhiều
Vì nói động tới xác tiêu bên đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời