Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (4 bài)
- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Nam Trân (1 bài)
Tạo ngày 14/08/2008 01:42 bởi Vanachi
Lý Ước 李約 tự Tồn Bác 存博, con của Khiên Công Mẫn 汧公勉, tự xưng Tiêu Trai 蕭齋, khoảng năm Nguyên Hoà đời Đường làm quan Binh bộ viên ngoại lang. Thơ ông lời lẽ chất phác, tình cảm trầm uất. Thơ còn 10 bài, trong đó Quan kỳ vũ 觀祈雨 có tiếng nhất, khắc hoạ hiện thực giai cấp thống trị không đoái hoài thống khổ của nhân dân lao động, quanh năm hưởng lạc, để lại ấn tượng sâu sắc.